Nastek.pl

Full Version: USG barku
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Wiecie może, ile kosztuje prywatnie usg barku w Gdańsku? Od jakiegoś czasu pojawiają się dolegliwości bólowe, czasem mam też wrażenie, jakby pojawiała się lekka opuchlizna.
Mnie zawsze kasowali jakoś koło 20 zł w ośrodkach. Może maks 50 zł Smile