Nastek.pl

Full Version: Dyskopatia
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Wiecie może gdzie dyskopatia w Warszawie ma największe szanse na skuteczne wyleczenie? Słyszałam o takim ośrodku jak Ortopedika. Jak wygląda tam leczenie i jego koszta?
Nie słyszałem, ale może warto najpierw poczytać o konkretnym lekarzu z kliniki?
Nie słyszałem, ale warto poczytać opinie na różnych stronach medycznych.