Nastek.pl

Full Version: serwer w chmurze
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ostatnio czytałam że są jakieś serwery w chmurze? Kojarzycie? gdzie takie coś znajde?
Aaaa no my od kilku miesięcy korzystamy z serwera VPS i powiem, Ci, ze rewelacja. ogólnie bardzo fajna i konkretna obsługa, mają kilka opcji do wyboru w zależności czego konkretnie potrzebujesz