Nastek.pl

Full Version: Ulubiony tusz do rzęs
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hej, jakich tuszów do rzęs używacie? Mój ulubiony to ten z Max Factora: https://perfumeriaplatinium.pl/akcesoria...lorie.html  Jeszcze nie znalazłam godnego następcy