Nastek.pl

Full Version: nowy temat
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Temat kryptowaluty to dla mnie nowość, gdyby nie kolega to nawet bym nie wiedział że coś takiego jest. Pokazał mi platformę https://exeno.com gdzie można kupować za kryptowalutę w sposób szybki i bezpieczny. Myślę że więcej zainteresuję się tym tematem.