Nastek.pl

Full Version: dobra szynka
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nie wiem jak wy ale ja uwielbiam szynkę prosciutto  zawsze udaje mi się ją kupić w delikatesach Lemonia. Swoją drogą mają duży wybór ciekawych produktów. Znaliście to miejsce? Ja tam pierwszy raz byłem ale na pewno nie ostatni Smile.