Nastek.pl

Full Version: serwis forda
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Słabo się orientuję jeśli chodzi o naprawę samochodu, dlatego potrzebuję pomocy w naprawie. Myślę że najlepiej gdyby to był Ford Serwis Warszawa gdzie dokładnie sprawdzą samochód. Oczywiście fajnie gdyby oferta była atrakcyjna cenowo. Macie sprawdzony serwis?
potrzebny mi zestaw uszczelek do turbo w fordzie właśnie, czy coś polecicie?