Nastek.pl

Full Version: Jak poderwać chłopaka lub dziewczynę?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Cześć, przeczytałam ostatnio dwa fajne wpisy na temat podrywania. 
Dla dziewczyn: https://loca-love.pl/jak-poderwac-chlopaka/ i dla chłopaków: https://loca-love.pl/jak-poderwac-dziewc...ne-porady/
Czy macie podobne zdanie do autora tekstów?