Nastek.pl

Full Version: Szkolenia
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Od dłuższego czasu bardzo dokucza mi ból. Znalazłam firmę, która wykonuje takie szkolenia on line ale i stacjonarnie. Ból utrzymuje się u mnie od miesięcy, a był spowodowany wypadkiem na motorze. Co co sądzicie czy warto zapisać się na tego typu szkolenia aby samemu móc sobie z nim radzić https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/ter...rapeuty/22. Specjaliści powiedzieli mi, że niestety będzie on trwał u mnie latami. A nie ukrywam, ze rehabilitacja w ośrodkach jest dla mnie za droga.
Jak interesujesz się szkoleniami, to wybierz dobry ośrodek szkoleniowy. Polecam stołeczny Kontimex https://www.kontimex.com