Nastek.pl

Full Version: Stomatologia
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy ktoś z Was lakował dziecku zęby? Czytałam ostatnio o jakiś nowoczesnych lakach szczelinowych. Bardzo dbam i zwracam uwagę na zęby moich córek, zdarza im się jeść słodycze wiadomo. Muszę skonsultować się z lekarzem i zastanowić nad tym.
pewnie, jak jest taka konieczność, to trzeba leczyć