Nastek.pl

Full Version: Problem z alkoholem?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jak mogę pomóc koledze, który ostatnio coraz więcej "popija"?
Sytuacja może być bardzo skomplikowana. Myślę, że nie warto działać samemu, skontaktuj się ze specjalistami z tego krakowskiego ośrodka leczącego alkoholizm i przedstaw im szeroko problem kolegi. pozdrawiam i życzę sukcesu.
ważne jest zdiagnozowanie dlaczego kolega pije, może ma syndrom DDA, jakieś problemy w domu, rodzinną tendencję do uzależnień