Nastek.pl

Full Version: LOGO gdzie zamówić ?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sprawdź w agencji reklamowej b.center, możesz tam zamówić dowolny projekt np.logo. Zakupu dokonujesz dopiero po otrzymaniu już gotowego projektu. Smile 
Przekonaj się sam Smile Przyda Ci się, gdy będziesz myślał o własnym biznesie Smile
Jeśli chodzi o projekt logo, to nie ma lepszych grafików niż w https://artlime.com.pl/. Zamawiam u nich różne projekty i zawsze jestem zadowolona. Zawsze wszystko przygotowują w terminie. Smile