Nastek.pl

Full Version: Dobry optyk?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Znacie może w Krakowie jakiegoś dobrego optyka? Zależy mi na rzetelnym doborze szkieł. póki co nie trafiłam na kogoś naprawdę dokładnego.
W takim razie koniecznie zainteresuj się gabinetem http://eurooptyka.pl/ . Oprócz szerokiego wyboru oprawek mają tam przede wszystkim wysokie standardy w kwestii badań i doboru szkieł.