Nastek.pl

Full Version: Rehabilitacja
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
W rodzinie różnie to bywa. Mój brat też ma problemy z kręgosłupem. Ma zaplanowaną rehabilitację w Gdańsku. Wiemy, ze nie będzie to łatwe zadanie, jednakże liczymy na to, że uda mu się szybko wrócić do formy.
Zawsze każda forma rehabilitacji jest dobra. Ja sama mam problemy z kolanami i chodzę na rehabilitację do Kriosonik tak 2 razy do roku. Tam wiedzajakie zabiegi mi dobrać bo mają bardzo dobrych rehabilitantów. Bardzo fajnym zabiegiem,który mi pomaga jest fala uderzeniowa.Zawsze szybciej kolana wracają do formy.