Nastek.pl

Full Version: Olej konopny
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Czy ktoś z Waszego otoczenia stosuje może olej konopny?
Chciałabym się zorientować, czy stosowanie takiego olejku może wiązać się z jakimiś efektami ubocznymi? Z tego co ostatnio czytałam, to rzadko się trafiają efekty uboczne, w większości przypadków efekty są zgodne z oczekiwanymi.